دخانیات
پخش ذغال و تنباکو و قلیان حامد - ذغال - تنباکو - قلیان در کرج - خیابان چالوس
مدیریت: حامد محمدی
پخش نمک ، ذغال ، قلیان و تنباکو
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج ، خیابان چالوس ، جنب باغ دریانی ، پلاک 465