صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
مس آنتیک زنجان
مدیریت: مهرداد قزلباش
عرضه انواع ظروف مسی با اطمینان از اصالت کیفیت و قیمت انتخاب
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج ، میدان شهدا ، خیابان مظاهری ، جنب کوچه 13 ، روبروی خیابان شهید فیضی