میوه فروشی-سبزیجات
سبزینه نو
مدیریت: احمد طوسی
سبزیجات آماده طبخ
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
میدان شهدا، خ فروغی، بعد از بازار روز قدس، جنب نانوایی سنگکی