الکتریکی (لوازم و خدمات)

صنایع روشنایی نوین

مدیریت: علی اصغر الله یاری

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ فروغی - پشت کلینیک شهید بهشتی
limited

شرکت نوآوران برق البرز

مدیریت: مهندس پیمان خاکسار

- .

چ مصباح - خ ذوب آهن - نوآوران برق البرز

الکتریکی (لوازم و خدمات)

: شرکت مهندسی برق - طراحی - اجرا - نظارت کلیه کارای برقی
limited

سهیل

مدیریت: اکبر احدی

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ آبان
limited