پوشاک (زنانه-مردانه-بچگانه)

آرسن

رضایی : 33516287

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بین چ گلزار و کوکب غربی - روبروی بانک ملت

گالری آیدین

زمانی : 34561313

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بازار علی

پوشام نایس جین

گلی : 33507304

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - مابین چ گلزار و کوکب غربی - روبروی بانک ملت

فروشگاه پوپو

گودرزی : 33503342

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - خ درختی

تین ایجر

احمدی : 33515311

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - پایین تر از چ گلزار - بین کوکب غربی و ارغوان غربی

گالری شیک شو

ملکی : 34574000

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بازار علی

فروشگاه ملک

ملکی : 33526839

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بین کوکب و ارغوان غربی

پاساژ کوچولو

شاه محمدی : 33516622

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - ابتدای خ ارغوان شرقی

فروشگاه مونی ست

منیری : 34580261

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بازار علی

پوشاک (زنانه-مردانه-بچگانه)

: پوشاک کلاسیک مردانه

فروشگاه آرتی

حق جو : 33503441

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - مابین کوکب و ارغوان شرقی

دیبا

تهرانی: 34568577

منطقه 5 .

45متری گلشهر - بازار علی

گالری بنیامین

محمدی : 34554682

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بازار علی

گالری بیست

نصرتی : 33503504

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - نبش کتوئی زاده -

یاران 110

آل طاها: 33535470

منطقه 5 .

45متری گلشهر - بین خ انوشیروان و خ درختی

77

صادقیان : 33503159

منطقه 5 .

45متری گلشهر - ابتدای ارغوان شرقی

والنتو

نجاتی : 33513076

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - نبش کتوئی زاده

+100

موسوی: 34649542

منطقه 5 .

45متری گلشهر - بین حسن زاده و برخورداری

امارات

صلحی فرد : 33500855

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - جنب پمپ بنزین

فروشگاه 77

جعفری : 33515324

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بین کوکب و ارغوان شرقی

پوشاک زنانه سامر

قنبریان : 33522050

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - خ مینا