پوشاک (زنانه-مردانه-بچگانه)

مانتو تندیس

قاسمی : 32711212

منطقه 5 .

بهشتی - چ طالقانی - جنب دادسرا

فروشگاه بی ست

منیری : 34555050

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بازار علی

تین بیست

ناصری آذر: 34479608

منطقه 5 .

بهشتی - بعداز سه راه گوهردشت - دهقان ویلای اول - روبروی ک چهارم

سلتیک

بهرام نیا : 33510992

منطقه 5 .

45متری گلشهر - نبش کتوئی زاده

ست اسپرت

شهابی : 33500256

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - نبش کتوئی زاده

Aber chrombie

کرمی : 33502523

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - خ کتوئی زاده

پارتی 21

نعیمی : 33512961

منطقه 5 .

45متری گلشهر - نبش کتوئی زاده

ویچی

رحمانی : 33514306

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - خ شهید کتوئی زاده - روبروی مرکز تجاری گلشهر

گالری دلتا

حمیدی : 33528187

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بین ارغوان و کوکب شرقی

مانتو راسپینا

توجه : 33509254

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - نبش کتوئی زاده

گالری مهیار

موسوی : 33507779

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بین کوکب و ارغوان غربی

فروشگاه خاطره

زاهدی : 33506142

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بین درختی و ارغوان شرقی

گالری دهکده لی

پور عبدالهی : 33517686

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بین درختی و انوشیروان - روبروی مرکز تجاری گلشهر

پوشاک (زنانه-مردانه-بچگانه)

: پوشاک زنانه - مردانه - شلوار

بوتیک هدیه

مداحی : 33502069

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بین درختی و انوشیروان - روبروی مجتمع تجاری گلشهر

پوشاک (زنانه-مردانه-بچگانه)

: کیف و پوشاک زنانه

گالری سیرنا

نژاد سلامی : 33512822

منطقه 5 .

45 متری گلشهر -

گالری نوید

مددخواه : 33528994

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - نبش کتوئی زاده -

گالری امپراطور

عسگری : 33503065

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - خ درختی - روبروی ایستگاه تاکسی گوهردشت

گالری ورساچه

شیخی : 33510955

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - روبروی خ درختی

فروشگاه شفق

قاسمی : 34563176

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بازار علی

راگا

بدری: 33505587

منطقه 5 .

45متری گلشهر - ابتدای انوشیروان