نهاد رهبری

نهادرهبری

نهاد رهبری: شاید شما نیز جزء آن دسته از افرادی باشید که نام نهاد رهبری را بسیار شنیده اید اما راجب این نهاد و وظایف و ارکانی که بر عهده دارد اطلاعات کافی را نداشته باشید. در این مقاله از سایت اصناف یاب می خواهیم به توضیح مختصری از نهاد رهبری و ارکان آن بپردازیم و شما را با وظایفی که این نهاد بر عهده دارد آشنا سازیم. با ما تا آخر این مقاله همراه باشید.

نهاد رهبری در دانشگاه فعال است و نهادی است که به دستور و پیگیری های رهبر جمهوری اسلامی ایران سید علی خامنه ای و همچنین بر مبنای مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسفند سال 1372به منظور تشکیل سازمانی جدید جهت تحقق و اجرای خواسته های رهبر بر اساس مقاصد و وظایف تعیین شده تشکیل شده است. این نهاد در کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نظارت داشته و این مراکز موظف به انجام وظایف در اساسنامه می باشند.  هدف از تشکیل این نهاد ایجاد دانشگاه های متعدد بود که محوریت تمامی آن ها بیان ارزش های واقعی اسلام و ارائه آن ها در معلومات دینی و اعتقادی دانشجویان بود.

نهاد رهبری یکی از مهم ترین نهادهای کشور می باشد که در دانشگاه ها فعال است. در گذشته ریاست نهاد نمایندگی رهبری را محمد محمدیان بر عهده داشت اما در حال حاضر ریاست نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها بر عهده ی مصطفی رستمی می باشد.

اهداف نهاد رهبری

نهاد رهبری با اهداف بسیاری ایجاد شد که از جمله مهم ترین اهداف نهار رهبری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اصل اساسی نهاد رهبری

نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها دارای دو اصل اساسی و مهم می باشد که به ترتیب زیر است:

بر همین دو اصل اساسی و مهم است که نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با جدیت تمام اقدام به برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی های لازمه جهت ارتباط با نهادها و تشکل ها دانشجویی کرده است. همچنین این نهاد جهت ایجاد ارتباط با اساتید دانشگاه ها و افراد فرهنگی و مذهبی نیز گام های موثری را برداشته است.

ارکان نهاد رهبری

نهاد رهبری پس از تشکیل به منظور ارائه بهتر و هدفمند تر دارای ارکان های مختلفی می باشد. ارکان نهاد رهبری شامل موارد زیر می باشد: