فرش و قالی منطقه 9 - کرج - صفحه 2

گالری فرش فرهاد

مدیریت: سید مطلب کریمی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - روبروی پاساژ محسنی - خ ادهم

فرش ماشینی و موکت

: گالری فرش
limited

فرش مهدی

مدیریت: مهدی استخری

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی- روبروی بیمارستان امام خمینی - بازار انقلاب

فرش ماشینی و موکت

: انواع فرش
limited

گالری فرش نگین کاشان

مدیریت: رمضانعلی سعادتی

منطقه 9 .

میدان کرج - خ بهشتی - ابتدای خ فاطمیه
limited

تابلو فرش پشتی فرش کناره ریشه زنی فرش دست باف دستباف رفو گری فرش شستشو فرش