ملزومات کافی شاپ

منصور

مدیریت: مهدی صدیقی

منطقه 9 .

چ کارخانه قند - بلوار شهید فهمیده - بعداز م شهید فهمیده

ملزومات کافی شاپ

: فالوده و بستنی
limited

کافه نارملا

مدیریت: حسام قرهی - علیرضا اسکندری

منطقه 9 .

میدان آزادگان - بلوار امام رضا - بین اردلان 3 و 4

ملزومات کافی شاپ

: کافی شاپ
limited

کافه راندو

مدیریت: احمد کیانی

منطقه 9 .

میدان شهدا - بازار موبایل

ملزومات کافی شاپ

: کافی شاپ
limited

ماهور

مدیریت: سامان نجاتی

منطقه 9 .

بالاتر از چ طالقانی

ملزومات کافی شاپ

: کافی شاپ
limited

کافی شاپ پات

مدیریت: مهدی میرمحمدی

منطقه 9 .

میدان شهدا - ساختمان سلوک - بازار موبایل کرج

ملزومات کافی شاپ

: کافی شاپ
limited

مامبو

مدیریت: پیمان احمدی

منطقه 9 .

خ دکتر بهشتی - بعداز پاساژ طلا - جنب بانک رفاه مرکزی

ملزومات کافی شاپ

: کافی شاپ
limited