کافی شاپ-تریا(مراکز-ملزومات)

کافه دی

مدیریت: -

- .

جهانشهر -بلوار جمهوری - طبقه بالای شیرینی دی
limited

پارسا

مدیریت: وفادار

- .

جهانشهر - بلوار ماهان -نبش مریم
limited