طلا و جواهر

جواهری کارتیه

مدیریت: علی صادقی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی -

طلا و جواهر

: جواهری
limited

جواهری کتیبه

مدیریت: علیرضا سلطانی ها

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

طلا و جواهر

: جواهری
limited

جواهری ریتا

مدیریت: حافظ یوسفی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری ونوس

مدیریت: محمد نوری نائینی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری منصور

مدیریت: منصور فیضی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

ولیعصر

مدیریت: علی شاکری

منطقه 9 .

خ بهشتی - مقابل پاساژ آزادی - جنب مسجد صاحب الزمان

طلا و جواهر

: جواهری
limited

جواهری اُنیکس

مدیریت: احمد نظری

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری کولی

مدیریت: عماد مجتهدی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری لیان

مدیریت: رضا حاج اسفندیاری

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری گنجینه

مدیریت: محمدرضا زبرجدیان

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری کیمیا

مدیریت: علی قربانی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری میر حسینی

مدیریت: محمدرضا میرمحسنی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری پارسا

مدیریت: منصور مسعودی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری گل واژه

مدیریت: محمد عراقی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - نبش پاساژ آزادی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری تیراژه

مدیریت: احمد طلاشور

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی -نبش پاساژ آزادی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری اندیشه

مدیریت: روح اله جواهری

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی -نبش پاساژ آزادی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

گالری رهام

مدیریت: حسین جلالی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

طلا و جواهر

: طلا فروشی
limited

جواهری فریدون

مدیریت: فریدون مقدسی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - جنب مخابرات

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری زرناب

مدیریت: حسن حسن پور

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - بعد از خ ادهم - نبش پاساژ ولیعصر

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری حمید رحیمی

مدیریت: حمید رحیمی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - بعد از خ شهربانی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited