طلا و جواهر

جواهری میر حسینی

مدیریت: محمدرضا میرمحسنی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری پارسا

مدیریت: منصور مسعودی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری گل واژه

مدیریت: محمد عراقی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - نبش پاساژ آزادی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری تیراژه

مدیریت: احمد طلاشور

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی -نبش پاساژ آزادی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری اندیشه

مدیریت: روح اله جواهری

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی -نبش پاساژ آزادی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

گالری رهام

مدیریت: حسین جلالی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

طلا و جواهر

: طلا فروشی
limited

جواهری فریدون

مدیریت: فریدون مقدسی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - جنب مخابرات

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری زرناب

مدیریت: حسن حسن پور

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - بعد از خ ادهم - نبش پاساژ ولیعصر

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری حمید رحیمی

مدیریت: حمید رحیمی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - بعد از خ شهربانی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

شادی

مدیریت: علی اکبر رضازاده

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - روبروی کلانتری 11

طلا و جواهر

: طلا فروشی
limited

محسن

مدیریت: محسن ذوالفقاریان

منطقه 9 .

خ بهشتی

طلا و جواهر

: جواهری
limited

دفینه

مدیریت: بهنام رمضانی

منطقه 9 .

م کرج - خ بهشتی - بعداز خ دکتر همایون

طلا و جواهر

: جواهری
limited

اوپال

مدیریت: محمد حیدراولاد

منطقه 9 .

م کرج - ابتدای خ بهشتی

طلا و جواهر

: جواهری
limited

دنیای جواهر

مدیریت: حبیب اله ابوالحسنی

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - بعد از خ دکتر همایون

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری لرد

مدیریت: محمدرضا چوب چینی فروش

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - بعد از خ دکتر همایون

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

غلامی

مدیریت: مهدی غلامی

منطقه 9 .

م کرج - خ بهشتی - بعداز خ دکتر همایون

طلا و جواهر

: جواهری
limited

جواهری دیاموند

مدیریت: مجید سرور

منطقه 9 .

خ بهشتی، مقابل پاساژ آزادی

طلا و جواهر

: جواهری
limited

جواهری سفیر

مدیریت: علی رحیمی

منطقه 9 .

میدان کرج - خ بهشتی - روبروی کلانتنری 11 -نبش پاساژ طلایی

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری نوبل

مدیریت: سعید مختاری

منطقه 9 .

میدان کرج - خ بهشتی - بعد از خ دکتر همایون

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

جواهری الماس

مدیریت: امراله عامری

منطقه 9 .

میدان کرج - خ بهشتی -روبروی کلانتری 11

طلا و جواهر

: جواهری
limited