خیاطی-مزون-خرج کاری
مزون دیبا
مدیر: رضا صادقی
لباس شب
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
کرج، چهارراه طالقانی، روبروی بلوار ماهان، مرکز خرید ماهان، طبقه دوم واحد 20