اخذ مجوز وزارت تعاون و سازمانها

اخذ مجوز وزارت تعاون و سازمانها

تشکیل و تأسیس شرکت های تعاونی و تجاری با ثبت شرکت در مراکز زیر نظر دولت صورت می گیرد. به طور کلی تمامی مراحل ثبت شرکت های تعاونی و اخذ مجوز وزارت تعاون و سازمانها نیاز به پیمودن مراحلی زیر نظر سازمان های نظارتی دولتی دارد. مجوز ثبت تعاونی نوعی مجوز دولتی است که از وزارت تعاون دریافت می شود. ما به شما پیشنهاد می کنیم برای اخذ مجوز وزارت تعاون و سازمانها و ثبت نام مجوز کسب و کار به شرکت تعاونی خدمات مشاوره ای مدیریتی کویر شمس ایرانیان مراجعه نمائید.

پس از دریافت مجوز ثبت، این مجوز که در بخش اخذ مجوز وزارت تعاون و سازمانها دریافت شده است، به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود. اخذ مجوز وزارت تعاون و سازمانها به دلیل موقعیت شرکت های تعاونی در اقتصاد کشور نقش مهمی را دارند. شرکت های تعاونی از تسهیلاتی که دولت برای آن ها فراهم می سازد بهره مند می گردند. شما می توانید جهت اخذ مجوز وزارت تعاون و سازمانها، ثبت نام مجوز کسب و کار و ثبت تغییرات شرکت تعاونی با کارشناسان شرکت تعاونی خدمات مشاوره ای مدیریتی کویر شمس ایرانیان تماس برقرار نمائید.


ثبت نام مجوز کسب وکار

شرکت تعاونی خدمات مشاوره ای مدیریتی کویر شمس ایرانیان تحت عنوان یکی از معتبرترین و برترین مراکز اخذ مجوز وزارت تعاون و سازمانها، ثبت تغییرات شرکت تعاونی و ثبت شرکت تعاونی در شهر تهران فعالیت دارد. اگر شما هم قصد دارید برای ثبت نام مجوز کسب و کار و اخذ مجوز وزارت تعاون و سازمانها اقدام کنید، به شما پیشنهاد می کنیم به شرکت تعاونی خدمات مشاوره ای مدیریتی کویر شمس ایرانیان مراجعه نمائید.


مدیر: علی شمسایی

شماره تماس: 33349148
شماره همراه: 09122763053
آدرس: تهران ، خیابان پیروزی ، بعد از سه راه شکوفه ، ساختمان اندیشه ، پلاک 1016 ، واحد 12تاریخ ثبت: 1401/12/25