مدیر:
بهاء الدین فیضی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
کرج ، عظیمیه، ابتدای45 متری کاج ، پلاک 4
طباخی عمو رضا
طباخی عمو رضا
طباخی عمو رضا
طباخی عمو رضا
طباخی عمو رضا
طباخی عمو رضا
طباخی عمو رضا