مدیر:
رضا جباری
شماره تماس:
66973753
66401730
66400793
66963622(شعبه مهرشهر34322738) (شعبه کرج: 32210177
32210178
32215321
32255414)
شماره همراه:
آدرس:
شعبه1 : کرج ، خ شهید بهشتی، خ کمالی، پلاک 127 (نمایندگی جباری)،
شعبه 2 : تهران، خ ولیعصر، خ طالقانی، روبروی سینما قیام، پ 462، شرکت بازرگانی بن وان ،
شعبه 3 : حسین آباد مهرشهر، خ یاسمن، نبش کوچه مریم، پ16 (نمایندگی AEG مرکزی البرز)
شعبه 1 :نمایندگی AEG مرکزی البرز (نمایندگی جباری )، شعبه 2: شرکت بازرگانی بن وان ، شعبه 3: نمایندگی AEG مرکزی البرز
شعبه 1 :نمایندگی AEG مرکزی البرز (نمایندگی جباری )، شعبه 2: شرکت بازرگانی بن وان ، شعبه 3: نمایندگی AEG مرکزی البرز
شعبه 1 :نمایندگی AEG مرکزی البرز (نمایندگی جباری )، شعبه 2: شرکت بازرگانی بن وان ، شعبه 3: نمایندگی AEG مرکزی البرز
نمایندگی آربستون بکو بیم کنوود گرونیه ویرپول
نمایندگی مرکزی آاگ - بوش - زیمنس -استان البرزکرج - رضا جباری روی وب دیوار خدمات پس از فروش آاگ(AEG) باعرض سلام به شما مشترکین گرامی محصولات آاگ این نمایندگی افتخاراین را دارد که بعنوان شرکت بازرگانی(بن وان)AEGکه باسابقه 35 ساله در خصوص واردات و تامین قطعه ارجینال وخدمات پس از فروش محصولات آاگ که بامدیریت آقای یونچی رئیس هئیت مدیره واینجانب جباری مدیرسرویس وباتکنسینهای مجرب که دراختیار داردبتوانم خدمتگذارشما سروران گرامی باشیم درضمن شما مشترکین گرامی برای اطمینان خاطر بیشتر شماره تلفنهای این مرکز را از سامانه مخابراتی118 بنام شرکت بازرگانی بن وان ویاتعمیرگاه مجاز AEGخیابان ولیعصرودرکرج خیابان شهیدبهشتی بخواهید هدف جلب رضایت شما سروران گرامی میباشد . مرکزی 66401730-66973752-66418989-66402493 شمال غرب 88246780-88246779 شمال 22770369-22770367 غرب(کرج) 02364322738 -02632219062-02362402935 ارسال پیامک 30002166418989 همراه 09121614282
شرکت بازرگانی بن وان
نمایندگی مرکزی آاگ - بوش - زیمنس -استان البرزکرج - رضا جباری روی وب دیوار خدمات پس از فروش آاگ(AEG) باعرض سلام به شما مشترکین گرامی محصولات آاگ این نمایندگی افتخاراین را دارد که بعنوان شرکت بازرگانی(بن وان)AEGکه باسابقه 35 ساله در خصوص واردات و تامین قطعه ارجینال وخدمات پس از فروش محصولات آاگ که بامدیریت آقای یونچی رئیس هئیت مدیره واینجانب جباری مدیرسرویس وباتکنسینهای مجرب که دراختیار داردبتوانم خدمتگذارشما سروران گرامی باشیم درضمن شما مشترکین گرامی برای اطمینان خاطر بیشتر شماره تلفنهای این مرکز را از سامانه مخابراتی118 بنام شرکت بازرگانی بن وان ویاتعمیرگاه مجاز AEGخیابان ولیعصرودرکرج خیابان شهیدبهشتی بخواهید هدف جلب رضایت شما سروران گرامی میباشد . مرکزی 66401730-66973752-66418989-66402493 شمال غرب 88246780-88246779 شمال 22770369-22770367 غرب(کرج) 02364322738 -02632219062-02362402935 ارسال پیامک 30002166418989 همراه 09121614282
نمایندگی مرکزی آاگ بوش زیمنس ایندزیت جنرال استان تهران
نمایندگی مرکزی آاگ - بوش - زیمنس -استان البرزکرج - رضا جباری روی وب دیوار خدمات پس از فروش آاگ(AEG) باعرض سلام به شما مشترکین گرامی محصولات آاگ این نمایندگی افتخاراین را دارد که بعنوان شرکت بازرگانی(بن وان)AEGکه باسابقه 35 ساله در خصوص واردات و تامین قطعه ارجینال وخدمات پس از فروش محصولات آاگ که بامدیریت آقای یونچی رئیس هئیت مدیره واینجانب جباری مدیرسرویس وباتکنسینهای مجرب که دراختیار داردبتوانم خدمتگذارشما سروران گرامی باشیم درضمن شما مشترکین گرامی برای اطمینان خاطر بیشتر شماره تلفنهای این مرکز را از سامانه مخابراتی118 بنام شرکت بازرگانی بن وان ویاتعمیرگاه مجاز AEGخیابان ولیعصرودرکرج خیابان شهیدبهشتی بخواهید هدف جلب رضایت شما سروران گرامی میباشد . مرکزی 66401730-66973752-66418989-66402493 شمال غرب 88246780-88246779 شمال 22770369-22770367 غرب(کرج) 02364322738 -02632219062-02362402935 ارسال پیامک 30002166418989 همراه 09121614282
نمایندگی مرکزی آاگ بوش زیمنس ایندزیت جنرال
نمایندگی مرکزی آاگ - بوش - زیمنس -استان البرزکرج - رضا جباری روی وب دیوار خدمات پس از فروش آاگ(AEG) باعرض سلام به شما مشترکین گرامی محصولات آاگ این نمایندگی افتخاراین را دارد که بعنوان شرکت بازرگانی(بن وان)AEGکه باسابقه 35 ساله در خصوص واردات و تامین قطعه ارجینال وخدمات پس از فروش محصولات آاگ که بامدیریت آقای یونچی رئیس هئیت مدیره واینجانب جباری مدیرسرویس وباتکنسینهای مجرب که دراختیار داردبتوانم خدمتگذارشما سروران گرامی باشیم درضمن شما مشترکین گرامی برای اطمینان خاطر بیشتر شماره تلفنهای این مرکز را از سامانه مخابراتی118 بنام شرکت بازرگانی بن وان ویاتعمیرگاه مجاز AEGخیابان ولیعصرودرکرج خیابان شهیدبهشتی بخواهید هدف جلب رضایت شما سروران گرامی میباشد . مرکزی 66401730-66973752-66418989-66402493 شمال غرب 88246780-88246779 شمال 22770369-22770367 غرب(کرج) 02364322738 -02632219062-02362402935 ارسال پیامک 30002166418989 همراه 09121614282