دوربین مدار بسته
شرکت حفاظت الکترونیک سروش
مدیر: علی مرغوبکار
اجرای سیستم های هوشمند حفاظتی
شماره تماس:
2206352
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
م توحید - مجتمع سامان