تجهیزات آزمایشگاهی( فروش)

شرکت درسا به ساز

وطن آرا: 32309073
منطقه 1 . جاده مخصوص تهران کرج، کیلومتر 28، بعد از مترو اتمسفر

تجهیزات آزمایشگاهی( فروش)

: شرکت درسا به ساز، با حضور مستمر در امر طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی، همواره در کنار صنایع و مراکز پژوهشی مرتبط با داروسازی، شیمی، زیست فن...

الکترو پارسا طب

مستندی : 32234078
منطقه 9 . میدان توحید - خ شاه عباسی -

تجهیزات آزمایشگاهی( فروش)

: تعمیر لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت شیمیا زیست

داودی : 32823391
منطقه 2 . میدان امام حسین -خ شهید صدوقی -ساختمان فدک

تجهیزات آزمایشگاهی( فروش)

: مواد شیمیایی - تجهیزات آزمایشگاهی