سالن های تئاتر و آمفی تئاتر

سالن های تئاتر و آمفی تئاتر

: تولید و صادر کننده صندلی سینمایی، دکوراسیون سینمایی، صندلی اداری، صندلی دانش اموزی و نیمکت

سالن های تئاتر و آمفی تئاتر

: تولید صندلی های سینمایی و آمفی تئاتر و همایش اجرای دکوراسیون داخلی با سبکهای مدرن معماری اجرای سیستم های صوتی ، تصویری ، نور اختصاصی تولید صندلی ایست...