ساعت(فروش- تعمیر)

گالری ساعت توکل

توکل: 32229690
منطقه 9 . خ شهید بهشتی، خ شهربانی

ساعت(فروش- تعمیر)

: فروش ساعت

گالری ساعت توکل

توکل و رسول اکبری: 32238875
منطقه 9 . خ شهید بهشتی، روبروی بانک ملی مرکزی

ساعت(فروش- تعمیر)

: فروش و تعمیر انواع ساعت های مچی و دیواری

فروشگاه مرکز ساعت

باقری: 34431788
منطقه 7 . گوهردشت، خ اصلی، بین خ 12 و 13 غربی، نبش پاساژ امیدوار

ساعت(فروش- تعمیر)

: تعمیر و فروش ساعت

گالری ساعت ویولت

علی پور : 34436778
منطقه 7 . گوهردشت - فلکه اول - روبروی ایستگاه تاکسی

ساعت(فروش- تعمیر)

: ساعت فروشی

گالری ساعت جواهریان

جواهریان : 34476644
منطقه 7 . گوهردشت - بین چهارم و پنجم اصلی

ساعت(فروش- تعمیر)

: ساعت فروشی

گالری آرتا

زندیه : 34440054
منطقه 7 . فلکه اول گوهردشت - خ یکم غربی

گالری ساعت برند

حبیب الهی : 34403621
منطقه 7 . گوهردشت - بین دوم و سوم شرقی

ساعت(فروش- تعمیر)

: ساعت فروشی

آزادی

آزادی: 34414952
منطقه 7 . گوهردشت، نبش دوم شرقی

ساعت(فروش- تعمیر)

: ساعت سازی و ساعت فروشی

ادریس

ادریس : 34207344
منطقه 7 . فلکه اول گوهردشت

دنیای ساعت

شریفی : 32800962
منطقه 2 . چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح - نبش ک سه پاس

ساعت فروشی فرهنگ

فرهنگ : 32806563
منطقه 2 . چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح

ساعت(فروش- تعمیر)

: ساعت فروشی

هدیه

برغمدی : 34473289
منطقه 5 . میانجاده - بلوار شهید حدادی - نبش ک لاله 1

توکل

توکل : 32223778
منطقه 1 . خ چالوس - روبروی پاساژ مرکزی

گالری ساعت کورلوف

زرگانی : 32547626
منطقه 1 . عظیمیه - بلوار شریعتی - نرسیده به میدان اسبی

ساعت(فروش- تعمیر)

: ساعت فروشی

زیور زمان

قدیمی : 32529264
منطقه 1 . عظیمیه - بلوار استقلال - بعداز مسجد - جنب املاک جدا

ساعت(فروش- تعمیر)

: بورس ساعت

خانه ساعت

دهقان نیری : 32558353
منطقه 1 . عظیمیه - م اسبی - بازار شام

ساعت(فروش- تعمیر)

: تعمیر و فروش

گالری ساعت دوبرا

شاه آبادی : 33508822
منطقه 5 . 45 متری گلشهر - بین کوکب و ارغوان شرقی

ساعت(فروش- تعمیر)

: فروش و تعمیر ساعت

گالری ساعت تهرانی

تهرانی : 34414177
منطقه 8 . خ بهشتی - بعد از چ طالقانی - میدان سپاه

ساعت(فروش- تعمیر)

: ساعت فروشی

گالری ساعت شیری

شیری : 32236269
منطقه 9 . خ دانشکده - مقابل کوچه لشگری

ساعت(فروش- تعمیر)

: ساعت فروشی

گالری ساعت طلایی

تاجیک : 32256556
منطقه 1 . میدان کرج - اول خ چالوس -

ساعت(فروش- تعمیر)

: ساعت فروشی